Visst har Blentarp gamla anor, kyrkan t ex uppfördes redan på 1100-talet, men mest känns orten idag som ett mycket fräscht och modernt villasamhälle i vacker skogsmiljö på Romeleåsens nordöstra sluttning. Det speciella markunderlaget som är så skonsamt mot hästhovar har gett upphov till en blomstrande hästnäring. Här finns otaliga ridhus och ridvägar i det kuperade landskapet och uppfödning av de mest varierade hästraser har lockat hästfolk alltifrån toppelit till amatörnivå att bosätta sig i Blentarp.
För den naturintresserade finns goda fiskemöjligheter i Sövde- och Snogeholmssjön och för svampplockaren finns skogen runt knuten.
I Blentarp finns två skolor och väl utbyggd barnomsorg i både privat och kommunal regi. I samhället finns även en mindre livsmedelsaffär som också är ombud för Posten, Apoteket och Systembolaget, samt två restauranger, vandrarhem och serviceboende.

Under våren 2022 blev utbyggnaden av Tempo-butiken klar. Projektet är delvis finansierat med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling inom EUs landsbygdsprogram 2014-2020. Utbyggnaden har syftat till att utöka butikens yta för att kunna möta kundernas behov av av varor och tjänster samt att effektivisera energiförbrukningen och anpassa kylar och frysar så att de uppfyller nya miljökrav.