Våra fastigheter

Söderlenbostäder AB

Våra bostäder

Ett litet stationssamhälle som fick sitt uppsving efter järnvägens tillkomst under 1860-talet då stationssamhällena utvecklades, medan kyrkbyarna blev stillastående. I Äsperöd etablerades både bryggeri- och bränneriverksamheter. Spannmålshandel och slakteri är andra verksamheter som växte fram p.g.a. den stora kringliggande lantbruksbygden och ett tegelbruk sysselsatte också ett stort antal människor. Idag finns endast stationsbyggnaden och en perrong kvar som minner om den svunna järnvägsepoken.

En byggmarknad och en privat förskola är den service de drygt 200 invånarna erbjuds idag. I Äsperöd har under de senaste åren flera gallerier samlats och byn besöks flitigt vid Österlens årliga konstrunda under påskveckan. Bland sevärdheter kan nämnas Hörjelgården där Naturskyddsföreningen driver gammaldags lantbruk och sköter marken som det gjordes för ett par hundra år sedan.

”Min vagga vaggade i Tosterups (=Vollsjös) stationssamhälle i Färs Härad”, skriver Fritjof Nilsson Piraten i sin debutroman ”Bombi Bitt och jag”. Från Piratens alla roande romaner är vi många som lärt känna Vollsjös skiftande natur, ådalens vackra dalgång med Stampabron där målaren Vricklund brottades med den jättestora hornålen och Vombsjön, där Piraten gjorde sina första seglatser i lånad båt. Vi känner också många mustiga figurer från hans berättelser; Franskan, Bokhandlaren, Patron Esping, med flera. Personerna är döda nu men husen och atmosfären lever kvar i Vollsjö.

Samhället har idag mycket god service, banker, post, 0-6 skola, hotell, pizzeria, dagligvarubutik, blomsteraffär, flera verkstadsföretag, sporthall, dansrestaurang och ridhus. Allt inom mycket bekvämt gångavstånd. Största sevärdheten är det nyöppnade Piratenmuseet.

Veberöd ligger i östra delen av Lunds kommun i ett naturskönt område vid Romelåsens fot. Detta tidigare brukssamhälle är idag ett väl fungerande samhälle med drygt 4.000 invånare och med all den service en centralort kräver. Det finns ett flertal restauranger, bensinstationer, dagligvarubutiker, bank samt två skolor. Ett flertal småföretag av varierat slag medför också att det är ganska gott om arbetstillfällen på orten.
Tätorten har goda bussförbindelser med främst Lund och Sjöbo men även med Malmö.

Veberöd förvaltar vi lägenheter från ett till fem rum och de mindre lägenheterna finns i såväl loftgångshus som i konventionella tvåplansbyggnader. Lägenheter med handikappanpassning finns. De större bostäderna är i ett och ett halvt plan med egna väl skyddade trädgårdar och dessutom med gemensamma grön- och lekytor. Alla våra bostäder i Veberöd är välutrustade med egna tvättmaskiner och flertalet med helkaklade badrum, diskmaskiner m.m. Samtliga mycket välbelägna gränsande till skogar med motionsslingor, friluftsbad, idrottsplats och tennisbana. Busshållplats i tomtgräns, alternativt ett hundratal meter bort och bekvämt gångavstånd till all samhällsservice.

I Vanstad finns ett hundratal invånare. Omgivningen är ett öppet jordbrukslandskap. Vanstad skrevs i gamla tider Vandstad och det tyder på att trakten var rik på vatten. Den år 1734 tillförordnande kyrkoherden Magnus Pontoppidan beskriver trakten som ”bevuxen med stor och tät skog och undervegetation av hassel och kratt så tät att barn som skulle hämta hem boskap gingo vilse och länge måste sökas”.
Vanstads kyrkby saknar idag butiker, däremot finns skola 0-3; en genuint gammaldags skolbyggnad med trappstensgavlar i handslagen tegel. Kyrkan ligger mitt i byn och det intilliggande församlingshemmet kan hyras för privata fester och sammankomster. Aktiva föreningar är idrottsföreningen, byalaget samt en del kyrkliga föreningar. I just Vanstad fann den välkände författaren Jacques Werup sitt fridfulla paradis.

Östra Tommarp, eller bara Tommarp kallat i dagligt tal, ligger i västra delen av Simrishamns kommun.

Tommarpsåns rinnande vatten och de bördiga jordarna däromkring gav tidigt förutsättningar för bosättning i området. Under medeltiden var Östra Tommarp ett ekonomiskt, kulturellt och religiöst centrum. Vid denna tid blev även Tommarp stad med eget myntverk och kloster. Under 1500-talet förlorade staden stadsprivilegierna och förvandlades efterhand till en bondby. Kyrka, skola och en del bondgårdar ligger idag kvar inom det gamla stadsområdet och utgör en väl sammanhållen bykärna. Norr om byn växte ett stationssamhälle fram under 1880-talet, som idag utgör ett andra centrum av Östra Tommarp.

Landskapet kring Östra Tommarp är en mjukt kuperad, öppen odlingsbygd där Österlens välkända ljus framträder. Genom byn rinner Tommarpsån, vars dalgång är rik på betes- och slåttermark.

I Tommarp finns idag ett par byggmarknader, Vilhelmsdals Gårdsmejeri, rumsuthyrning, veterinär, galleri och konsthantverk. Här finns goda bussförbindelser.

Centralort i Tomelilla kommun med ca 6.500 invånare och med all den service som normalt brukar finnas i en centralort. I Tomelilla kan du njuta av det bästa av två världar; Österlens natur, kultur och fridfulla byliv och samtidigt närhet till den expansiva Öresundregionen och kontinenten. Till de närmaste natursköna omgivningarna hör Brösarps Backar, Fyledalen och Christinehofs Ekopark.

De folkkära komikerna, filmarna och författarna Hasse Alfredsson och Tage Danielsson har i stor utsträckning bidragit till att göra Tomelilla känt. Svenska Ords filmgård ligger strax utanför Tomelilla och deras filmer brukade ha urpremiär på Riobiografen. I Tomelilla finns världens förmodligen minsta museum, ”Hasse & Tage museet”.

En liten by 10 km väster om Ystad med ca 300 invånare. Hela trakten runt Snårestad utgörs av ett öppet böljande odlingslandskap som domineras av de stora slottsegendomarna Charlottenlund och Marsvinsholm. Sydkustens bländvita sandstränder ligger på 2 – 3 km cykelavstånd och från flera av altanerna ser man de passerande fartygen i horisonten. Närmaste större byar med viss service är Svarte och Skivarp. I Svarte finns även en pågatågstation med tågförbindelse med Ystad och Malmö.

En liten by belägen strax söder om Simrishamn med knappt 250 invånare. Området runt Simrishamn fick sitt uppsving genom det medeltida sillfisket, men långt innan dess var området bebyggt. Från tiden kring 7 000 år f Kr har man hittat flintföremål som berättar om tidiga bosättningar. Byn ser än idag ut som byarna gjorde i gamla tider, dvs. en blandning av gårdar och gathus samlade längs en slingrande bygata runt den i centrum placerade kyrkan. Här har man staden Simrishamns serviceutbud på bekvämt cykelavstånd, men lever i landsbygdens lugna trygghet. Närheten till havet känns både i luften och i bymiljön.

Ett litet brukssamhälle med omkring 1.200 invånare som byggts upp kring järnvägen. Rydsgård ligger mellan Malmö och Ystad, vackert beläget på Romelåsens sluttning. I tätorten finns god samhällsservice så som dagligvaruhandel, bensinstation, frisör, bank, vårdcentral, äldreboende, förskola, skola, bibliotek, allt på behagligt gångavstånd.

Läget intill Europaväg 65 och pågatågstrafiken till Malmö och Ystad ger byn mycket goda kommunikationer. Tåget till Malmö tar ca 30 minuter och till Kastrup och Köpenhamn ca 45 minuter.

En mindre by med ca 650 invånare i lantbruksmiljö, tidigare municipalsamhälle och centralort i Östra Färs kommun. Trakten beskrivs av bygdens egen författare, Gunnar Persson, som den naturliga gränsen mellan Sverige och kontinenten och visst förstår man honom då man färdas genom landskapet. Endast en mil söderut träffar man på ett tyskt landskap där bokskogen breder ut sig över Fyledalens mjuka kullar. En mil norrut finner man i Långaröds socken en karg småländsk natur med tassemarker och stora blåbärsskogar.
Byn var under första halvan av 1900-talet ett livligt affärscentrum, men denna betydelse har minskat. Idag finns här bank- och postservice, dagligvarubutiker, hantverksföretag samt pizzeria och byakrog.

Den kommunala servicen är väl utbyggd; 0-6 skola och flera förskolor samt 0-6 Montesoriförskola, livaktig idrottsförening, vacker idrottsanläggning och friluftsbad, samt servicecentrum med äldreboende.

Denna lilla lummiga by med drygt 150 invånare har sina rötter i 1800-talets mitt, då järnvägen kom. Kring järnvägsstationen växte ett litet servicesamhälle upp för de kringliggande lantbruken. Klasaröd ligger endast 5 km från Lövestad. Klasaröd har idag mist sin betydelse som serviceort – butikerna är nedlagda, men man har stärkt sin bygemenskap och det finns ett mycket aktivt byalag som svarar för skötseln av idrottsplatsen och en intilliggande vacker park med bl.a. en stuga som används som samlingslokal för de olika föreningarna och som envar kan låna för fester eller liknande.

Idag är Klasaröd sannolikt mest känt för att ha det näst sämsta fotbollslaget i Sverige…

Visst har Blentarp gamla anor, kyrkan t ex uppfördes redan på 1100-talet, men mest känns orten idag som ett mycket fräscht och modernt villasamhälle i vacker skogsmiljö på Romeleåsens nordöstra sluttning. Det speciella markunderlaget som är så skonsamt mot hästhovar har gett upphov till en blomstrande hästnäring. Här finns otaliga ridhus och ridvägar i det kuperade landskapet och uppfödning av de mest varierade hästraser har lockat hästfolk alltifrån toppelit till amatörnivå att bosätta sig i Blentarp.
För den naturintresserade finns goda fiskemöjligheter i Sövde- och Snogeholmssjön och för svampplockaren finns skogen runt knuten.
I Blentarp finns två skolor och väl utbyggd barnomsorg i både privat och kommunal regi. I samhället finns även en mindre livsmedelsaffär som också är ombud för Posten, Apoteket och Systembolaget, samt två restauranger, vandrarhem och serviceboende.

Under våren 2022 blev utbyggnaden av Tempo-butiken klar. Projektet är delvis finansierat med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling inom EUs landsbygdsprogram 2014-2020. Utbyggnaden har syftat till att utöka butikens yta för att kunna möta kundernas behov av av varor och tjänster samt att effektivisera energiförbrukningen och anpassa kylar och frysar så att de uppfyller nya miljökrav.

Söderlenbostäder AB

Våra bostäder

Söderlenbostäder är närvarande en pålitlig fastighetsförvaltare på ett tiotal mindre orter i sydöstra Skåne. Vi äger och förvaltar omkring 120 lägenheter i regionen. Vårt fastighetsbestånd består främst av marklägenheter i 1- eller 1½ plan med egna trädgårdstäppor, men vi inkluderar även mindre hyresfastigheter.

Vi har noterat ett stort intresse för våra bostäder, och det är värt att notera att det för närvarande är en låg utflyttning ur våra lägenheter. Även om våra bostäder är i stor efterfrågan, uppstår det emellanåt lediga lägenheter. Om du är intresserad av att bli en av våra hyresgäster, kan du utforska tillgängliga bostäder under ”hyreslediga bostäder” eller fylla i en intresseanmälan till oss.

Förutom att erbjuda bostäder, erbjuder vi också uthyrning av lokaler till olika verksamheter på attraktiva adresser. Vår småskalighet möjliggör en personlig kontakt med våra kunder, och vår målsättning är att tillsammans med dig skapa lokaler som passar just ditt företags behov. Om du har en idé om en verksamhet och letar efter lämpliga lokaler, tveka inte att höra av dig till oss. Tillsammans kan vi utforska de möjligheter som finns att erbjuda.